I/ Ngày Thành Lập:

* Công ty Kiến Trúc Việt Pháp được thành lập tháng 3 – 2009 bởi TS – KTS Phạm Việt (Architecte DPLG – France) và các Cộng Sự tại Hà Nội, Việt Nam.

II/ Tiêu chí hoạt động và tầm nhìn:

* Công ty Kiến Trúc & Xây Dựng Việt Pháp đang hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc – xây dựng dân dụng, với mong muốn luôn đi tiên

phong như một Công Ty thiết kế kiến trúc – xây dựng hàng đầu Việt Nam gắn liền với sự phát triển của đất nước.

III/ Lĩnh vực hoạt động:

*Thiết Kế Kiến Trúc Dân Dụng

*Thiết Kế Nội Thất

*Thi Công Hoàn Thiện Nội Thất

*Quản Lý Xây Dựng Dân Dụng

*Tư Vấn Lập Dự Án