Công ty Kiến Trúc Việt Pháp được thành lập tháng 3 – 2009 bởi TS – KTS Phạm Việt (Architecte DPLG – France) và các Cộng Sự tại Hà Nội, Việt Nam.
* Tên Pháp Lý: Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc và Xây Dựng Việt Pháp.
* TAbbreviations: VFA.

Tiêu chí hoạt động & tầm nhìn

Công ty Kiến Trúc & Xây Dựng Việt Pháp đang hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc – xây dựng dân dụng, với mong muốn luôn đi tiên phong như một Công ty thiết kế kiến trúc – xây dựng hàng đầu Việt Nam gắn liền với sự phát triển của đất nước.

Lĩnh vực hoạt động

Nhân sự

– Kiến Trúc Sư chủ trì: 02 người
– Kiến Trúc Sư trên 10 năm kinh nghiệm: 02 người
– Kiến Trúc Sư trên 05 năm kinh nghiệm: 08 người
– Kiến Trúc Sư 03-05 năm kinh nghiệm: 09 người

– Interior Designer: 03-05 năm kinh nghiệm: 05 người
– Kỹ Sư Xây Dựng trên 05 năm kinh nghiệm: 03 người
– Kỹ Sư M&E trên 05 năm kinh nghiệm: 02 người
– Giám Sát Thi Công: 05 người

– Kế Toán Tổng Hợp: 01 người
– Lễ Tân – Văn Phòng: 02 người

Đỗ Cường

Kiến trúc sư

Đỗ Cường

Kiến trúc sư

Đỗ Cường

Kiến trúc sư

Đỗ Cường

Kiến trúc sư

Đỗ Cường

Kiến trúc sư