Phương Án Thiết Kế Tòa Nhà Điều Hành – Dự Án Bô Xít – Lâm Đồng – Giải A

Thông tin công trình

  • Địa điểm: Dự Án Bô Xít - Lâm Đồng
  • Hạng mục: Phương Án Thiết Kế Kiến Trúc
  • Phong cách thiết kế: Hiện Đại
  • Diện tích: 20000 m2
  • Diện tích sàn xây dựng: 12000m2
  • Tổng đầu tư: Đang cập nhật...